Kontakt

Antonín Vyhnal

Tatiná 47

330 11

Tel.: +420604675859

Tel.: +420604802076

Živnostenský list vydaný v Městský Úřad Nýřany pracoviště Plzeń -odbor živnostenský
                      dne 13.12.2000 evidenční číslo: číslo jednací: Živn 340500-80886-01 , 2/OŽU/3890/04        

IČ: 69259861

 

e-mail: termotop@tiscali.cz

Kontakt

Termotop a spol. Antonín Vyhnal
Tatiná 47
330 14
+420604675859
+420604802076
termotop@tiscali.cz